พบสินค้าจำนวน 0 รายการ สำหรับ

ไม่พบข้อมูล

ใช้ส่งกำลังจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง

เพลา Axle เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานหรือใช้ส่งกำลังจากจุดหนึ่งไปยังจุดต่างๆ ล้อและเพลาเป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรงประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอก 2 อันติดกัน อันใหญ่เรียกว่าล้อ อันเล็กเรียกว่าเพลา พันรอบล้เส้นนึง อีกเส้นนึงพันรอบเพลา โดยพันไปคนละทางปลายข้างนึงของเชือกพันรอบเพลาติดกับวัตถุ ปลายข้างนึงพันรอบล้อใช้สำหรับออกแรงดึง 

ซึ่งทาง Lohdee ได้มีการจัดจำหน่ายล้อยางคุณภาพดีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นล้อยางตัน ล้อยางม้า ล้อสูบลม ฯลฯ ซึ่งมีให้เลือกสรรเหมาะสำหรับความใช้งาน 

 


ล้อดี ใช้ดี ราคาดี